Svårt för låginkomststagare hitta billigare bilförsäkringar?

I en undersökning som man kunde läsa om i bla tidningen Metro hade man kommit fram till att personer som bor i lägre klassade områden ofta betalar en högre premie på sin bilförsäkring. Eftersom det oftast är personer med lägre inkomst som bor i de lägre klassade bostadsområdena kan man tycka att det är väldigt orättvist att dessa personer inte kan få en billigare bilförsäkring än en person som bor i ett mer välansett område.

För att förklara detta får man gå till grunden med hur försäkringsbolagen räknar ut försäkringspremierna. En stor och avgörande faktor för vilket pris man betalar för sin bilförsäkring är vilken adress man är har sin bostad på. Bostadsadresserna är värderade efter statistik i olika register som tex brottregister. För att identifiera och gradera olika bostadsområden titta man på faktorer som brottsstatistik, inkomst- och utbildningsnivå. Tyvärr går det ofta att dra paralleller mellan dessa fakta. Samhällen med lägre utbildningsnivå och högre arbetslöshet kan leda till att fler personer hamnar i problem vilket kan leda till att brottstatistiken får högre siffror (till saken skall tilläggas att lägre inkomst per automatik leder till brott, det är bara en högre riskfaktor att brottstendensen ökar). I områden med högre frekvens av bilinbrott innebär det såklart en ökande riskfaktor för din bil. Därför spelar din bostadsort stor roll när priset för din bilförsäkring räknas ut.

Hur kan man då se till att hitta billigare bilförsäkringar om man bor i ett område med en högre riskfaktor? Du kan påverka din situation genom att tex använda ett godkänt billarm. Även stöldmärkning av bilen kan ge avdrag på priset. Det kanske mest avgörande faktorn som får ned försäkringspremien på din bilförsäkring är om du parkerar bilen i ett låst garage. Om bilen står i ett separat låst garage med bevakning är det såklart bättre än om du parkerar bilen i ett gemensamt garage, men både alternativen kan ge billigare bilförsäkringar.

Hitta billigare bilförsäkringar här >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *