Försäkring a-traktor och EPA

När du ska försöka din epa-traktor eller A-traktor är det ungefär som att försäkra en bil. Enligt lagen så måste du minst ha en trafikförsäkring, precis som när det gäller vanliga personbilar. Det spelar ingen roll vilket syfte du har med dina epa- eller A-traktor, minst en trafikförsäkring måste alltid finnas tecknad. Om du skulle vara involverad i en olycka med en annan bil så har du oftast fullt skydd för både skadorna på den andres bil, samt personskador så länge du har en trafikförsäkring.

Precis som med personbilsförsäkringar så kan du givetvis också utöka försäkringen på din A-traktor till halv- eller helförsäkring om du vill. Anledningen till att det finns en lag som kräver att du minst har en trafikförsäkring är för att varen du, eller någon annan inblandad i en eventuell olycka ska göra att någon blir utan ersättning. Nedan kommer vi att gå igenom ett par saker som är viktiga att tänka på när du försäkrar dina epa eller A-traktor och som kan påverka din försäkring. 

Försäkring a-traktor

Att tänka på vid försäkring av EPA och A-traktor

Till skillnad från vanliga personbilar så är åldern på förare av epa och A-traktorer lägre. Såvida du har ett traktorkort så får du köra epa och A-traktor när du är 16 år. I vissa fall kan man beviljas dispans redan vid 15 års ålder. 

Det finns dock vissa saker som är bra att ha lite extra koll på när det gäller försäkringar för epor och A-traktorer som vi kommer att gå igenom nedan. 

För trimmade fordon gäller inte försäkringen fullt ut

En EPA får inte vara trimmad, alltså ospärrad eller ostrypt, för att en försäkring ska gälla helt och hållet. 

Enligt lagen får en EPA gå i max 30km/h och den ska även vara spärrad. Det är också bra att känna till att det inte alltid föraren av a-traktorn eller epan som hålls ansvarig vid en olycka, det kan ibland vara vårdnadshavaren för den som kör. 

Om du är vårdnadshavare och även står som ägare av fordonet så riskerar du att få böter om ditt barn som kör epan orsakar en olycka och fordonet är trimmat. Denna lag gäller både EPA, A-traktor och mopeder. 

Det brott som du som vårdnadshavare blir skyldig till är ”olovlig körning”. Bötessumman för detta brott är normalt sett 1500 kr eller 30 dagsböter. 

Om en olycka orsakas med en trimmad A-traktor

Trafikförsäkringen som vi tidigare nämnde som är obligatorisk för alla fordon gäller alltid. Om fordonet däremot är trimmat så täcker inte försäkringen skador på din epa eller A-traktor. 

Den täcker däremot fortfarande personskador och eventuella skador som uppstår på andras fordon i samband med olycka.  

Utökad försäkring för epa och A-traktor

Som tidigare nämnt så är trafikförsäkringen obligatorisk för alla fordon. Däremot kan du självklart utöka din trafikförsäkring till en halv- eller helförsäkring om du vill det. 

När du utökar din försäkring så innebär det att den täcker mer saker än bara personskador och skador på fordonen vid olycka. Nedan kommer vi att gå igenom lite mer om halv- och helförsäkringar för epa och A-traktor. 

Halvförsäkring för Epa och A-traktor

Hos de flesta försäkringsbolag täcker halvförsäkringen brand, glas, stöld, rättsskydd, kris och i vissa fall även ett ersättningsfordon (med undantag förstås). Beroende delvis på vilket bolag du har försäkring hos kan ett ersättningsfordon övervägas. 

Normalt sett är självrisken för en A-traktor en procentsats av prisbasbeloppet för året, men vanligtvis ligger minimibeloppet på cirka 1 000 kr. 

Olyckor som innefattar glas kan hjälpa till att kompensera för sprickor eller stenskott på vindrutor. Brand inkluderar skador från blixtnedslag, explosioner eller normal brand. Rättsskyddet kan täcka advokater och advokatkostnader om du hamnar i en tvist. 

I vissa fall, om din A-traktor är skadad och du inte kan använda den, kan du ha rätt till en ersättningstraktor i upp till 45 dagar, beroende på vilken typ av skada på ditt fordon och vilket försäkringsbolag du väljer.

Helförsäkring för Epa och A-traktor

En helförsäkring från flera företag täcker oftast allt ovanstående, men även fordonskador. Precis som för en bil. 

Du kan då få ersättning för en skadad epa-traktor även om du orsakat olyckan. Självrisken är vanligtvis 10 % till 20 % av gällande prisbasbelopp för året.

Försäkringen kan även täcka andra yttre skador, till exempel de som orsakas av skador som uppstår om du kör av vägen. Om din epa eller a-traktor blir stulen och du har en spårningsanordning så slipper du oftast självrisken även vid det här laget.

Vanliga frågor om försäkring för epa och A-traktor

Vad kostar det att försäkra en A-traktor? 

Hur mycket försäkringen för din epa eller A-traktor kostar per år beror helt och hållet på vilken försäkring du vill ha samt vilket försäkringsbolag du tecknar den hos. Men normalt sett ligger en trafikförsäkring mellan 1000 – 3000 kr per år.

Vilken försäkring måste jag ha för min epa?

Enligt lagen så krävs det att du minst tecknar en trafikförsäkring för din epa eller A-traktor för att få köra fordonet på allmän väg.

Vem ska stå skriven som ägaren på en A-traktor?

Det är antingen du eller din vårdnadshavare som ska stå som ägare av en A-traktor eller epa. Tänk dock på att om du orsakar en olycka och någon vårdnadshavare står som ägare av fordonet så är det denna som kan komma att få böter.

Är A-traktorer skattebefriade?

Nej, A-traktorer och epor är skattepliktiga fordon. Till skillnad från exempelvis personbilar som blir skattebefriade då de är 30 år eller äldre så gäller inte detta A-traktorer då de tillhör skatteklass I.

Var kan jag försäkra min epa- eller A-traktor?

De flesta försäkringsbolag erbjuder försäkringar för epa- och a-traktorer. Om du är osäker kan du alltid kontakta försäkringsbolaget för att säkerställa detta.