Billigare bilförsäkring genom att välja rätt

Zmarta

Gör som 500.000 stycken andra svenskar, jämför och byt bilförsäkring hos Zmarta.se. Helt kostnadsfritt kan du jämföra försäkringar och få erbjudanden från Länsförsäkringar, ICA försäkring, Gjensidige, Dina försäkringar och flera andra välkända försäkringsbolag.

Störst inom försäkringar

4,7 / 5 i betyg hos Trustpilot.com

Kostnadsfritt & utan förbindelse

Att alla fordon som tas i drift i allmän trafik måste vara trafikförsäkrade är nog något som de flesta känner till. Skulle man mot förmodan vara ovetande om detta krav, eller glömma bort det, får man snart en otrevlig överraskning hem i brevlådan. I stället för den relativt låga trafikförsäkringspremien måste man då betala en betydligt högre så kallad trafikförsäkringsavgift. Faktum är att trafikförsäkringen är reglerad i lag, trafikskadelagen. Men hur är det med de andra typerna av bilförsäkringar, halvförsäkring respektive helförsäkring? Vilka är skillnaderna och vilken typ av försäkring bör man välja?

Halvförsäkring – budgetalternativet

Halvförsäkring, eller delkasko med ett annat ord, omfattar dels det skydd som följer av trafikförsäkringen, dels ett försäkringsskydd för egendom på och i fordonet. De försäkringsmoment som ingår i halvförsäkringen är stöldskada, skada på grund av brand, glasskada, maskinskada samt räddning. Rättsskydd för ersättning av rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud vid tvister ingår också.

Ett viktigt moment i halvförsäkringen är maskinskadeförsäkringen. Här ges ersättning för de flesta fel och skador som kan uppstå i bilens motor, styrsystem och elektronik. Notera dock att försäkringen inte gäller för begagnade importbilar. Tänk också på att maskinskadeförsäkringen bara gäller under en viss tid från registreringsdag samt att bilen inte får ha rullat mer än ett visst antal mil (ofta 10 000 mil).

Halvförsäkringen ger ett bra försäkringsskydd vid skador och fel, men man ska komma ihåg att halvförsäkringen inte omfattar vagnskadeförsäkring.

Helförsäkring – det bästa försäkringsskyddet

Vill man ha ett riktigt tryggt bilägande bör man fundera på att teckna helförsäkring. Helförsäkringen omfattar trafikförsäkring och halvförsäkring. Dessutom inkluderar helförsäkringen så kallad vagnskada, det vill säga skada på den egna bilen till följd av olycka eller annan olyckshändelse. Skador till följd av rost, punktering och vattenläckage är dock inte ersättningsgilla. Vagnskadeförsäkringen gäller inte heller för skador som uppstår på grund av normalt slitage.

Om man köper en ny bil ingår ofta en så kallad vagnskadegaranti under en viss tid. Då behöver bilen inte vara helförsäkrad under garantitiden.

Vilken försäkring bör man välja?

När du ska teckna bilförsäkring behöver du veta vilken försäkringsnivå som räcker, först då kan du teckna en billigare bilförsäkring och spara pengar. Trafikförsäkringen är obligatorisk så den kommer man inte ifrån. När det handlar om att välja mellan halv- och helförsäkring är den egna betalningsviljan tillsammans med bilens värde de två faktorerna att tänka på. Det är ju så att ju bättre försäkringsskydd desto större blir kostnaden för försäkringen, premien. För en äldre bil med ett begränsat andrahandsvärde är halvförsäkringen ofta den bästa lösningen. För en nyare bil är helförsäkring att rekommendera. Man kan också fundera på vilka eventuella tilläggsförsäkringar man bör teckna. Är man helt beroende av bilen för transporter till och från arbete kan till exempel hyrbilstillägg vara en god idé.