SalusAnsvar bilförsäkringar

Jämför bilförsäkringar Fördelar Prisuppgift
Insplanet Jämför alla försäkringsbolag direkt

SalusAnsvar är ett försäkringsbolag som bland annat erbjuder sina kunder bilförsäkringar. De erbjuder de vanliga typerna av bilförsäkringar som de flesta försäkringsbolag erbjuder sina kunder. Dessa inkluderar trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Självklart är då helförsäkringen den dyraste då den täcker absolut mest medan trafikförsäkringen är den billigaste. Priset på försäkringen man tecknar hos SalusAnsvar varierar stort från kund till kund. Det beror bland annat på hur gammal man är, vilken bil man kör, hur mycket man kör per år, hur stor självrisk man vill ha i händelse av vagnskada och hur man köper försäkringen.


Köpa SalusAnsvars bilförsäkring på nätet

Väljer man att köpa SalusAnsvars bilförsäkring på nätet innebär det bland annat att man får rabatt direkt vid teckningen jämfört med om man hade köpt försäkringen via till exempel telefon. På nätet kan man också tydligt se prisändringarna när man ändrar typ av bil man använder, hur stor självrisk man vill ha och så vidare. Det innebär att man får en bra översikt över hur mycket försäkringen faktiskt kommer att kosta när alla kostnader är inräknade, och hur man kan anpassa sig själv på bästa möjliga sätt för att komma ner i minsta möjliga försäkringspremienivå.

Få bästa pris på bilförsäkring hos SalusAnsvar

Vill man få den billigaste bilförsäkringen hos SalusAnsvar kan man ta till några åtgärder själv för att minska utgifterna. För det första blir försäkringen billigare ju lägre värde din bil har, så vill du ha en billigare försäkring kan du också skaffa en billigare bil. Ju högre självrisk du väljer desto lägre blir också premien. Därför kan du till exempel ange högre självrisk om du vill få ned försäkringspremien och samtidigt vet att du klarar av att betala en högre självrisk om du skulle råka ut för en olycka med bilen.

SalusAnsvar är inte det mest kända försäkringsbolaget i Sverige. Det beror förmodligen på att detta bolag inte är särskilt aggressivt i sin marknadsföring mot privatkunder. Det betyder dock inte att SalusAnsvar inte har ett brett utbud av bra försäkringslösningar. Detta försäkringsbolag erbjuder såväl personförsäkringar som sakförsäkringar. Lösningarna för försäkringsskydd för ett tryggt bilägande är bland de bästa i branschen.

Hos SalusAnsvar kan man givetvis teckna såväl trafikförsäkring som halvförsäkring och helförsäkring. Den grundläggande trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag. Här är det värt att notera att trafikpremieskatten alltid räknas in i det pris man betalar till SalusAnsvar för försäkringen. Det underlättar för försäkringstagaren. Det är inte alla försäkringsbolag som gör så.

SalusAnsvars halvförsäkring är betydligt mer omfattande än många av konkurrenternas diton. Alla de vanliga försäkringsmomenten, såsom exempelvis ersättning vid glasskada, brand, stöld och inbrott, ingår givetvis. I tillägg får man en bra ansvarsförsäkring samt assistans i form av bärgning vid driftsstopp. Dessutom är villkoren för maskinskademomentet mycket förmånliga. Försäkringsdelen för maskinskada gäller nämligen ända upp till åtta år och 16 000 mil. En ytterligare förmån för försäkringstagaren är att man får ersättning för feltankning och nyckelförlust.

I SalusAnsvars helförsäkring ingår naturligtvis både trafikförsäkring och halvförsäkring. I helförsäkringen ingår även vagnskadeförsäkring. I vagnskadeförsäkringen inkluderas skadehändelser som försäkringstagaren själv är vållande till. Om man kör på en lyktstolpe och därmed vållar skada på bilens kaross får man alltså ersättning ur vagnskadeförsäkringen.

Hos SalusAnsvar får man alltid rabatt om man tecknar sin bilförsäkring via nätet. Dessutom får man ett års trygghetsgaranti på försäkringen som ny kund. Trygghetsgarantin innebär att man får ersättning för en skadehändelse som normalt sett inte ingår i bilförsäkringen hos SalusAnsvar om det försäkringsbolag man har bytt från skulle ha ersatt händelsen. Med tilläggsförsäkringarna BilExtra, som inkluderar självriskeliminering och hyrbilsersättning, samt Assistansförsäkring, kan man vara mycket trygg i sitt bilägande.

Netviq bilförsäkringar

Här presenterar vi vad som ingår i Netviqs bilförsäkring. Med Netviqs effektiva hanteringsprocesser får du en billigare bilförsäkring, bilförsäkringen går endast att teckna via internet. Endast försäkringstagare över 24 år accepteras för att undvika högre riskgrupper. Detta är positivt för dig över 24 år eftersom statistiken blir mer anpassad och förmånlig för dig.

Jämför bilförsäkringar Fördelar Prisuppgift
Insplanet Jämför alla försäkringsbolag direkt

Teckna boendeförsäkring (villa- eller hemförsäkring) och få 10% rabatt på bilförsäkringen. Du har öppet köp 30 dagar på bilförsäkring hos Netviq, vilket gör att du kan teckna bilförsäkring direkt och byta senare om du skulle hitta en billigare bilförsäkring.

Delar i bilförsäkringen med olika försäkringskydd

Med en bilförsäkring från Netviq kan du välja hur omfattande skydd du vill ha i din bilförsäkring.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans egendom som uppkommer vid trafikolyckor. Du får dock ingen ersättning för din egen bil om skador uppstår. Trafikförsäkring måste du minst ha enligt lag (trafikförsäkringslagen).

Halvförsäkring

I Netviqs halvförsäkring ingår trafikförsäkringen samt ytterliggare försäkringar. I halvförsäkringen ingår dessa delar:

 • Stöld om någon stjäl, gör inbrott eller skadar ditt fordon vid stöldförsök.
 • Glas ger ersättning för krossade och spruckna rutor. För att laga en ruta efter stenskott betalar du endast 200kr i självrisk.
 • Räddning täcker kostnader för transport av både bil och person i vissa nödsituationer.
 • Maskin ersätter skador på maskin och kraftöverföring i bilen.
 • Rättskydd ger dig kostnadsskydd vid rättsliga tvister efter tex trafikolyckor eller bilhandel.
 • Brand om elden går lös på din bil får du ersättning. Även vid brand som uppkommit genom tex elfel i din bil.

Helförsäkring med Netviq

Netviqs helförsäkring innehåller allt i tidigare nämnda trafik- och halvförsäkring. Dessutom ingår vagnskadeförsäkring om det uppstår skada på ditt eget fordon. Fordonskador kan uppkomma genom kollision med djur, trafikolycka eller skadegörelse av annan.

Självrisk för bilförsäkringen

Du väljer själv vilken självrisk du vill betala vid eventuellt nyttjande av bilförsäkringen. Väljer du en lägre självrisk blir försäkringspremien högre, med en högre självrisk får du en billigare bilförsäkring.

Om försäkringsbolaget Netviq

Netviq är ett försäkringsbolag som tillhör Nordens näst största försäkringskoncern TrygVesta, där också Moderna Försäkringar ingår. Netviq är ett försäkringsbolag som är helt onlinebaserat och har funnits sedan 12år tillbaka.

Försäkringar hos Netviq kan endast tecknas direkt på internet, alla försäkringshandlingar förmedlas via email. Vill du ha personlig support erbjuder Netviq det via sin onlinechatt.

Försäkringsbolaget Netviq säljer försäkringar utan några mellanhänder som tex sidor som jämför försäkringar.Tack var det kan billigare försäkringar.

 

Gjensidige bilförsäkring

På den här sidan hittar du information om försäkringsbolaget Gjensidige Försäkring och den bilförsäkring de erbjuder. Få 10% respektive 20% rabatt om du tecknar både bilförsäkring och boendeförsäkring.

Jämför bilförsäkringar Fördelar Prisuppgift
Insplanet Jämför alla försäkringsbolag direkt

Gjensidiges bilförsäkring passar utmärkt för dig som vill ha en låg självrisk vid eventuellt nyttjande av försäkringen. Med Allrisk Bil som ingår i halv- samt helförsäkringen har du också en drulleförsäkring vilket är en extra trygghet. Om du inte har dragit på dig några tidigare skadefall för din bil har du ett extra bra utgångsläge och försäkringen väldigt förmånligt. För varje skadefritt år höjs du upp i en bonusklass, råkar du ut för bilskador får du däremot hoppa tillbaka i bonustrappan.

Gjensidiges bilförsäkring

Som vilken vanlig bilförsäkring som helst är Gjensidiges bilförsäkring uppbyggd i tre delar:

 • Trafikförsäkring. Trafikförsäkring måste du ha enligt trafikförsäkringslagen som täcker skador på person samt egendom som tillhör annan. Trafikförsäkringen ger ersättning om du tex skulle köra på en cyklist eller annan bil.
 • Halvförsäkring. Innehåller trafikförsäkring, drulleförsäkringen Allrisk, glas, brand, stöldskydd, maskinskador, kris- och räddningshjälp.
 • Helförsäkring. Ger dig samma skydd som trafikförsäkring, halvförsäkring samt dessa ytterliggare delar; kollision, dikeskörning, vältning och annan yttre påverkan på fordonet.

Om du vill ha ett större försäkringsskydd finns det flera olika tillägg som tex djurkollision, trafikolycksfallsförsäkring, assistans, hyrbil och skadegörelse. Hyrbilstillägget ger dig hyrbil i upp till 45 dagar om du råkar ut för en bilskada som inte kan repareras samma dag och du befinner dig på resa i Sverige ( halv- samt helförsäkring ingår hyrbil normalt med 3 dagar).

Gjensidige försäkring bonuserbjudande

Om du tecknar både bilförsäkring samt villa/hemförsäkring får du 10% respektive 20% rabatt på försäkringarna.

Trygg Hansa bilförsäkringar

Här hittar du information om vad bilförsäkringen från Trygg Hansa innebär.

Med en bilförsäkring från Trygg Hansa får du också bonuserbjudanden som drulleförsäkring (ersättning mot tex läckande målarfärg i bilen) och och krishantering (10 behandling hos terapeut vid kriser pga trafikolycka). Med generellt låga självrisker kan du vara lugn vid eventuell skadehantering.

Bilförsäkringens delar

Trygg-Hansas bilförsäkring är uppbyggd i tre nivåer. Vill du ha ytterliggare försäkringsskydd finns det flera olika tilläggsförsäkringar att välja på. Trafikförsäkring måste du enligt lag ha (trafikförsäkringslagen). I halvförsäkringen ingår följande försäkringsskydd:

 • Trafikförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Räddning
 • Brand
 • Maskinskada
 • Rättskydd
 • Glasruteskador
 • Kris
 • Drulle

Tecknar du en helförsäkring till din bil ingår allt i halvförsäkringen samt:

 • vagnskadeförsäkring

Tillägg för bilförsäkringen hos Trygg Hansa

Utöver de skydd som du får genom trafik-, halv- eller helförsäkringen kan du också teckna följande tilläggsförsäkringar. De passar dig som vill ha ett extraskydd för olika händelser som kan inträffa:

 • Hyrbilsförsäkring täcker 75% av dina kostnader för hyrbil upp till 45 dagar. Bra för dig som kör mycket bil. Du kan även byta hyrbil mot kontantersättning.
 • KörVidareförsäkring ger dig snabb tillgång till hyrbil om du befinner dig på bilresa. Du får ersättning för hyrbil i tre dygn.
 • Självriskreducering gör att du slipper undan självrisken på 3000kr för vagnskada om du krockar med ett djur, bilen blir utsatt för skadegörelse eller om du krockar med utlandsregistrerat fordon förutsatt att det inte är ditt fel.
 • RehabTrafik är en försäkring mot trafikolycksfall och rehabilitering som ger föraren och medpassagerarna extra stöd vid trafikolycka. Med försäkringen får du rehabiliteringscoachning samt privat läkarvård samt ekonomisk ersättning om du/ni får bestående skador.

Om försäkringsbolaget Trygg Hansa

Trygg-Hansa erbjuder försäkringar för både företag och privatpersoner. Trygg-Hansa tillhör en av de största sakförsäkringsbolagen i Sverige med en ca 2 000 medarbetare. Försäkringsverksamheten bedrivs från ca 30 städer i Sverige. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan samt tillhör den internationella försäkringskoncernen RSA.

Folksam bilförsäkring

Här är en faktasida om bilförsäkringar från försäkringsbolaget Folksam.

Jämför bilförsäkringar Fördelar Prisuppgift
Insplanet Jämför alla försäkringsbolag direkt

Folksam erbjuder en bra bilförsäkring med vissa fördelar. Teckna Folksams bilförsäkring och få 10% kombirabatt på andra försäkringar du har hos Folksam (villa- hem-, fritidshus, katt- samt hundförsäkring). Du får även 500kr rabatt på bilbarnstolar genom bilförsäkringen hos Folksam.

Vad ingår i bilförsäkring från Folksam

När du tecknar en bilförsäkring hos Folksam kan du välja hur stort försäkringsskydd du vill ha. Du kan teckna trafikförsäkring, halvförsäkring (trafikförsäkring, brand, stöld, glas, maskin, räddning och rättskydd) samt helförsäkring (trafikförsäkring, brand, stöld, glas, maskin, räddning, rättskydd samt vagnskada) Här är en lista på delar i försäkringen som ingår i trafik-, halv- och helförsäkring:

 • Trafikförsäkring måste du som bekant ha enligt Trafikförsäkringslagen. Den är till för att ge ersättning för förare och passagera i bil samt utomstående personer som skadas. Trafikförsäkringen ger inte ersättning för skador på din bil, men skyddar och ger ersättning vid skada på annans egendom.
 • Brand ger ersättning för eld som orsakar skador.
 • Stöld täcker mot stöld och skador som uppkommer vid stöldförsök på din bil.
 • Glas ersätter krossade rutor på din bil, tex spricka i vindruta.
 • Maskin täcker mot maskinfel och maskinskada (motor och kraftöverföring) som påverkar funktionen av bilen.
 • Räddning hjälper dig med transport till närmaste verkstad vid fel på bilen. Dessutom får du ersättning för hemresekostnader som uppstått pga stöld, fel eller skador på bilen.
 • Rättskydd ger dig juridisk hjälp vid tvister pga skador, försäljning eller reparationer av bilen.
 • Vagnskada ersätter skador som uppkommer på fordon vid trafikolycka, dikeskörning, stöld eller annan yttre olyckshändelse. Djurkollision ger inte någon förlust i bonus och du slipper betala självrisk.
 • Uppsåtlig skadegörelse betalar Folksam halva självrisken för vagnskada som uppkommer av utomstående.

 

Självrisk Folksam bilförsäkring

Vid nyttjande av bilförsäkringen får du betala en självrisk beroende på vilken försäkringsdel som berörs. För trafikförsäkring är självrisken 1000kr om du är över 24år. För stöld är självrisken 2000kr, men har bilen varit utan ratt- eller växellås ökar självrisken till 25% av kostnaden. Får du maskin- eller elektronikfel är självrisken på 2000kr, men ökar till 3000kr om bilen gått över 80 000km.

Om försäkringsbolaget Folksam

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag och har årligen ca 50 000 skadeanmälningar på bilar och ca 700 000 fordon med bilförsäkring.